Turisztikai pályázati lehetőség!

A Magyar Közlöny 68. számában 2012. június 08-án megjelent a Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatásokra vonatkozó 52/2012 (VI.08) VM rendelet.

A pályázatokat 2012. július 1. és 2012. július 31. között lehet beadni postai úton, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon 79/2012. (VI. 20.) MVH Közlemény a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.


Térségünkből

  • Tamási  a kizárólag külterülettel vagy a KSH helységnévtárban egyéb belterületként feltüntetett településrészeivel pályázhat
  • Simontornya és Gyönk városok ki vannak zárva a pályázati lehetőségből,
  • A 21 nem városi ranggal rendelkező településünk mindegyike pályázhat.

 

  • Természetes  személy,  mikro-,  kis-  vagy  középvállalkozás,  települési  önkormányzat,  települési  nemzetiségi önkormányzat,  önkormányzati  társulás,  egyházi  jogi  személy  vagy  nem  közhasznú  tevékenységet  folytató nonprofit szervezet 65%-os támogatás intenzitás
  • Nonprofit  szervezet,  és  a  beruházás  az  ügyfél  közhasznú  tevékenységének  ellátásához  köthetõ,  az  összes elszámolható kiadás 100%-os támogatási intenzitásmellett 1.000.000-35.000.000 Ft közötti összeg pályázható


Támogatás vehetõ igénybe


a)     a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2.  §  i)  pontja  szerinti  falusi  szálláshely  és  kapcsolódó  szolgáltatások  kialakításához,  már  mûködõ  falusi szálláshelyek      bõvítéséhez,      korszerûsítéséhez,      akadálymentesítéséhez,      szolgáltatásaik      fejlesztéséhez (1. célterület);
b)     a  239/2009.  (X.  20.)  Korm.  rendelet  2.  §  h)  pontja  szerinti  egyéb  szálláshely  és  kapcsolódó  szolgáltatások kialakításához, már mûködõ egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mûködõ egyéb szálláshelyek  bõvítéséhez,  korszerûsítéséhez,  akadálymentesítéséhez,  szolgáltatásaik  fejlesztéséhez,  kivéve a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések (2. célterület),
c)     a    vidéki    térségekben    a    nem    üzleti    célú    közösségi,    szabadidõs    szálláshely-szolgáltatásról    szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3.   alpontja  szerinti  gyermek-  és  ifjúsági  turizmushoz  kapcsolódó  minõségi  szálláshelyek  és  kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mûködõ szálláshelyek bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület);
d)     szálláshelyhez nem kötõdõ:
da)     agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
db)     lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc)      vadászturizmushoz,
dd)     erdei turizmushoz,
de)     horgászturizmushoz,
df)      vízi turizmushoz,
dg)     borturizmushoz


kapcsolódó   épület,   építmény   kialakításához,   bõvítéséhez,   átalakításához   és   eszközrendszer   fejlesztéséhez (4. célterület).

Nem igényelhető támogatás többek között: motorral hajtott sporteszköz, gépjármű, termőföld, ingatlan, ingatlan bérleti díj, élő állat stb. beszerzéséhez.

Megvalósítás: támogató határozat közlésétől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani az első kifizetési kérelmet (legalább 10 %-os mértékben) 2 éven belül meg kell valósítani utolsó kifizetési kérelem a megvalósítást követő 6 hónapon belül ill. legkésőbb 2015. december 31-ig kötelező.


Felhívjuk a figyelmet, hogy 2012.05.01-től a Tamási és Térsége LEADER Egyesület a térségben működő akciócsoport, így a pályázatok benyújtása a
Tamási és Térsége LEADER Egyesület
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
címre kell történjen.